Melosa Hamburgueseria

43699433 P

c/ Clot, 163 - 08026 Barcelona

hola@melosa.co

TELÈFON: 931 879 938

Tractament dades personals

En Melosa Hamburgueseria, tractem la informació amb la finalitat de gestionar la relació ens uneix amb el client, gestionar l'enviament dels productes i/o la informació sol·licitada, i facilitar als interessats ofertes i productes del seu interès.

Les seves dades seran tractades per a:

Atenció i gestió de les comandes realitzades a Melosa Hamburgueseria

Les dades personals recollits seran objecte de tractament, tant automatitzat com convencional, per a poder contactar amb l'usuari amb la finalitat d'atendre i gestionar les comandes realitzades. Melosa Hamburgueseria, podrà tractar les seves dades per a les comandes que es poguessin realitzar en el futur, amb la finalitat de millorar i agilitar el servei.

La negativa a proporcionar les dades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats.

Els Clients que realitzin una comanda, rebran un correu electrònic a l'adreça electrònica indicada amb les dades d'aquest, per la qual cosa autoritza Melosa Hamburgueseria, a l'enviament de la citada comunicació per a aquests efectes per a donar compliment a la normativa actual.

Melosa Hamburgueseria l'informa que pot concedir a altres empreses i/o persones, les dades de la seva comanda perquè aquest pugui ser gestionat i enviat al seu domicili, sempre que vostè l'hagi requerit durant el procés de comanda.

Així mateix, Melosa Hamburgueseria ofereixen la possibilitat de realitzar comandes telefòniques per a recollir en botiga i a domicili. Melosa Hamburgueseria aplicarà les mateixes accions i condicions indicades anteriorment.

El Client declara i garanteix que tota la informació que facilita a Melosa Hamburgueseria a través dels diferents formularis web, telèfons i/o correus electrònics, així com qualsevol altra informació personal que proporcioni, que aquesta és completament veritable, actualitzada i completa, i es compromet a comunicar tota modificació o actualització en les seves dades.

Atenció de queixes, reclamacions o suggeriments.

Amb la finalitat de poder realitzar una correcta atenció de les queixes, reclamacions o suggeriments que pugui remetre a Melosa Hamburgueseria, aquesta tractarà les seves dades per a procedir a la contestació, esmena o incorporació de les mateixes sobre la base de la relació derivada del producte sol·licitat.

Normativa en matèria de seguretat general de productes.

Melosa Hamburgueseria podrà tractar les seves dades amb l'única fi de poder donar compliment a la normativa.

Realització d'activitats de segmentacions per a l'enviament de comunicacions comercials.

Per a la personalització dels productes que li puguin interessar i per a poder oferir als seus clients promocionis o campanyes ajustades a les seves preferències o historial de consum, Melosa Hamburgueseria sobre la base de l'interès legítim, podrà consultar fonts internes i es podrà seguir un procediment automatitzat en relació amb patrons comuns. Així mateix, Melosa Hamburgueseria consultarà el seu comportament històric en les comandes que hagi pogut realitzar en el passat. En qualsevol cas, el client sempre podrà oposar-se a aquest tractament a través d'email.

Accions comercials per part de Melosa Hamburgueseria sobre productes, promocions i serveis.

Melosa Hamburgueseria li enviarà, tret que ens comuniqui el contrari, comunicacions comercials referents als seus productes, promocions o serveis (a través de correu, mailing, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic), sobre la base de l'interès legítim i d'acord amb l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tret que vostè indiqui el contrari, oposant-se a això per mitjà dels canals habilitats a aquest efecte i/o per email.

Atendre i gestionar adequadament la sol·licitud d'informació a Melosa Hamburgueseria

Les dades personals recollits seran objecte de tractament amb la finalitat de poder contactar amb l'Usuari, per a atendre i gestionar adequadament la sol·licitud d'informació.

Temps de conservació de dades personals

Melosa Hamburgueseria complirà el que es disposa en la normativa vigent quant al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi o les finalitats per als quals va ser registrada, bloquejant la mateixa, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d'aquestes responsabilitats. Una vegada transcorrin aquests terminis, s'eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Legitimació per al tractament de les seves dades

Les dades que li sol·licitem són adequats, pertinents i estrictament necessaris, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els, però la seva no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de dur-lo a terme.

Drets sobre les seves dades

Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

Dret de rectificació o supressió de les seves dades.

Dret d'oposició.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els titulars de les dades personals obtingudes podran exercir els seus drets de protecció de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de Melosa Hamburgueseria (c/ Clot, 163 - 08026 Barcelona) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, hola@melosa.co, incloent en tots dos casos nomeni complet amb cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI/NIE o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets en la pàgina web de l'autoritat de control nacional de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).  

 

Retirar el consentiment

Vostè té el dret, des d'aquest moment o en qualsevol moment posterior, a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En tal cas, Melosa Hamburgueseria, deixarà de tractar aquestes dades, excepte per motius legítimament imperiosos o l'exercici defensa de possibles reclamacions.

Podrà vostè retirar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades dirigint una comunicació per escrit al domicili social de Melosa Hamburgueseria (c/ Clot, 163 - 08026 Barcelona) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte hola@melosa.com, incloent en tots dos casos nomeni complet amb cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI/NIE o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Reclamació en cas de tractament de dades incorrectes

Pot dirigir les seves reclamacions per escrit al domicili social de Melosa Hamburgueseria (c/ Clot, 163 - 08026 Barcelona) o al correu electrònic habilitat a aquest efecte, hola@melosa.com o també comunicar-lo a l'autoritat de protecció de dades que correspongui.

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que Melosa Hamburgueseria ha adoptat totes les mesures d'índole organitzativa i tècnica necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per a evitar la seva alteració, pèrdua, i/o accessos i tractaments no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat total no existeix.

És molt important que, per a mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació dels mateixos o detecti una modificació o alteració no autoritzada.

Confidencialitat

Melosa Hamburgueseria l'informa que les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament de les seves dades. No se cediran dades a cap tercer, excepte en els casos expressats en el present text, en els legalment previstos, o en cas que l'interessat ens hagués autoritzat expressament.

Tractament de dades per part de Comandea Food Delivery Service

Comandea Food Delivery Service no realitzarà cap tractament de les dades generades per Melosa Hamburgueseria a través d'aquest sistema, a excepció dels requerits per a proporcionar servei a Melosa Hamburgueseria.

Comandea Food Delivery Service proporciona el servei de gestió de comandes online a Melosa Hamburgueseria, qui l'utilitzarà per a la seva fi de manera exclusiva i com a únic i màxim responsable del seu ús, de totes les dades recollides, emmagatzemats i processaments a través d'aquest servei i l'ús, tractament i magatzematge futur que li vulgui donar.

Per aquest motiu, Comandea Food Delivery Service y cualquier tercero relacionado con este, s'exonera de tota responsabilitat derivada de la utilització d'aquest servei i les seves dades.