Només es realitzaran devolucions de l'import pagat en el cas que:

Si l'Usuari compleix amb totes i cadascuna de les anteriors condicions especificades, podrà transmetre la seva sol·licitud de manera exclusiva a través de correu electrònic a l'adreça hola@melosa.co, indicant amb claredat, nom complet amb cognoms de l'Usuari, correu electrònic de resposta, fotocòpia del DNI/NIE o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. Melosa Hamburgueseria revisarà la sol·licitud enviada i en el cas de complir amb les condicions establertes i sempre que sigui legitimo i oportú, realitzarà la devolució corresponent.