Melosa Hamburgueseria informa els seus clients online de les condicions de compra que regulen l'accés als serveis proporcionats a través d'aquest servei online de comandes (Pàgina).

La utilització de la Pàgina atribueix la condició d'Usuari a tota persona major d'edat interessada a adquirir els productes de Melosa Hamburgueseria i implica l'acceptació completa i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions de Compra, en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la Pàgina.

L'Usuari declara que és major d'edat sent completament responsable de la veracitat d'aquesta declaració i amb capacitat legal necessària per a contractar els serveis/productes oferts en la Pàgina d'acord amb les condicions recollides en el present document, les quals declara comprendre i acceptar.

Tant l'accés a la Pàgina, com l'ús de la mateixa per part de l'Usuari, així com dels serveis/productes disposats i accessibles a través de la mateixa queden subjecte a la legislació aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'Usuari que serà enterament responsable d'aquest accés i correcte ús.

La utilització de la Pàgina implica la total acceptació de totes i cadascuna de les Condicions de Compra recollides en aquest i altres documents de la Pàgina.

L'Usuari podrà disposar de la Informació Melosa Hamburgueseria en l'apartat corresponent de la present Pàgina.

Les presents condicions de compra estaran disponibles al client en tot moment en la Pàgina en l'idioma establert per Melosa Hamburgueseria

La gestió i lliurament de la comanda generada a través de la Pàgina, serà proporcionat per Melosa Hamburgueseria, sent l'únic responsable de la venda, del seu repartiment i lliurament al client, així com d'expedir el tiquet o factura i, en el seu cas, realitzar el cobrament, al mateix temps que també és l'únic responsable d'administrar la Pàgina i gestionar el procés de sol·licitud de comanda i la resolució de possibles incidències, tant comercials com tècniques en relació amb els seus clients.

L'Usuari podrà realitzar una comanda a través de la Pàgina on completarà totes les dades que els siguin requerits per a això i codis promocionals, en cas d'obtenir-los. L'Usuari podrà triar els plats que apareixen en l'apartat de Carta, les seves categories i afegir-los al seu carret. En la pantalla li apareixeran els productes seleccionats amb el preu final (IVA i despeses d'enviament inclosos).

Una vegada seleccionats els productes i determinat el preu de compra, a l'Usuari se li sol·licitarà que proporcioni una sèrie de dades personals necessàries per a dur a terme la gestió de la comanda sol·licitada. En el formulari de dades es determinaran els camps obligatoris per al procés de compra. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats. A tals efectes, el tractament de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la Pàgina es realitzarà conforme al que es disposa en els avisos legals i de privacitat corresponents, disposats al peu de la Pàgina, per la qual cosa li sol·licitem que els llegeixi detingudament abans de realitzar qualsevol acció en la Pàgina.

Només podran sol·licitar i contractar el servei de comandes, les persones físiques majors d'edat, és a dir, el portal de comerç electrònic que ofereix la Pàgina es dirigeix a majors d'edat. L'Usuari declara i garanteix que és major d'edat, sent enterament responsable de la veracitat d'aquesta declaració i que les dades incorporades en el registre siguin veraços, correctes i exactes.

Per a finalitzar el procés de registre en la compra del producte seleccionat, l'Usuari haurà de llegir la informació bàsica de Protecció de Dades que es presenta en el formulari de registre (i la informació addicional en cas de ser requerida) i les presents Condicions de Compra que es troben accessibles en tot moment al peu de la Pàgina.

L'Usuari està obligat a efectuar el pagament del servei contractat a través del TPV facilitat en la Pàgina, fent ús de la seva targeta de dèbit/crèdit, operativa, amb fons suficients i totalment legal.

Melosa Hamburgueseria gestiona els seus pagaments a través d'una passarel·la que garanteix que les transaccions es realitzen en un entorn segur sobre la base de la normativa PCI DSS actual. Stripe Payments Europe LTD, Redsys, S.L. i Banc Sabadell S.A so els responsables del processament de pagaments, garantint que les transaccions dels seus usuaris es realitzen en un entorn segur sobre la base d'aquesta normativa.

El compliment de la normativa PCI-*DSS l'exigeixen les marques internacionals de targetes (Visa, MasterCard, etc.) amb l'objectiu de regular els estàndards de seguretat de la informació i identitat de targetes de pagament, així com els mecanismes de manipulació, emmagatzematge i gestió de les dades de targetes de crèdit i dèbit per part d'entitats financeres, comerços i empreses integradores proveïdors de serveis de mitjans de pagament. En el cas que es produeixi algun tipus de “tokenización” de la targeta durant el procés de pagament, Melosa Hamburgueseria informa que totes les operacions seran realitzades pels tercers indicats anteriorment de manera exclusiva i autoritzats a realitzar-les per l'autoritat competent, garantint en tot moment l'encriptat de les dades des del seu punt d'origen fins al punt de destinació. Melosa Hamburgueseria en cap cas processarà i/o emmagatzemarà cap dada de la seva targeta bancària, ja que aquestes dades sol i de manera exclusiva seran gestionats pels tercers anteriorment citats i autoritzats.

Posteriorment, l'Usuari haurà de verificar les dades i confirmar la comanda, per la qual cosa, si tot és correcte, es posarà fi al procés de compra confirmant-se en la Pàgina que la comanda s'ha realitzat amb èxit. Tot seguit de la contractació del servei, l'Usuari rebrà un correu electrònic a l'adreça indicada per l'Usuari, a l'efecte de “Confirmació de la Comanda” juntament amb les dades d'aquest.

Respecte de l'accés a Internet a través de dispositius mòbils, l'Usuari haurà de disposar de tot l'equip i programari necessari per a poder utilitzar el servei, així com tenir correctament configurada la connexió per a l'accés al servei. L'accés a Internet a través de dispositius mòbils pot portar associats costos de navegació afegits de l'operadora. L'import d'aquests costos dependrà de les tarifes i condicions que cada Usuari tingui contractades amb la seva operadora de telefonia mòbil pel que en cap cas, podrà ser considerat Melosa Hamburgueseria responsable de tals costos.

Melosa Hamburgueseria serà l'únic responsable de totes les seves dades a l'efecte de la realització de la factura i gestió de comanda realitzada. Per tant, l'Usuari haurà de gestionar la sol·licitud de la factura per correu electrònic a l'adreça indicada en la Pàgina, en l'establiment físic o bé cridant al numero de telèfon corresponent i especificat en la Pàgina.

L'Usuari pot formular queixa o reclamació en relació al servei prestat en la Pàgina a l'adreça hola@melosa.co. Melosa Hamburgueseria es posarà/n en contacte amb l'Usuari en l'adreça d'e-mail que proporcioni amb la finalitat de respondre-li al més aviat possible. Així mateix, existeixen fulles de reclamacions a la disposició de l'Usuari en l'establiment físic.

Melosa Hamburgueseria informa l'Usuari que no té obligació d'enviar al consumidor un document de desistiment per a poder revocar la contractació del servei ofert a través de la Pàgina, en els terminis legals, en trobar-se dins de les excepcions establertes en l'Article 102 i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s'estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.